Servei de consultoria en Anàlisi del Cicle de Vida

L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) és una metodologia que permet sistematitzar l’adquisició i generació d’informació i proporciona objectivitat, transparència i verificabilitat a la presa de decisions encaminades a la millora ambiental de tot el sistema productiu, no limitant-se únicament a l’empresa contractant, sinó ampliant-se als proveïdors, distribuïdors i usuaris.

 

La definició de l’ACV és, segons la SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry):

“L’Anàlisi del Cicle de Vida és un procés objectiu per a avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat”. Aquesta tasca s’efectua:

• Identificant i quantificant l’energia i matèria utilitzades, així com les emissions emeses al medi

• Determinant l’impacte d’aquest ús d’energia i matèries, i de les càrregues sobre el medi

• Avaluant i implementant pràctiques de millora ambiental. L’anàlisi inclou el Cicle de Vida sencer del producte, procés o activitat, i té en compte les etapes d’extracció i processat de les matèries primeres, manufactura, transport i distribució, utilització, manteniment, i fi de vida.