Eficiència energètica

L’augment imparable del preu de l’energia, així com la necessitat de preservar el món en el qual vivim ha ficat en primer pla un concepte fins ara negligit a la planificació i seguiment de qualsevol tipus d’organització, infraestructura o producte: el consum d’energia.

Marcel Gómez Consultoria Ambiental treballa en la prestació de Serveis Integrals per a l’Eficiència Energètica, tant en Infraestructures Urbanes en la Edificació i Urbanisme com a la Indústria i l’Administració pública. Els nostres serveis comprenen totes les accions precises per a rehabilitar o aprofitar energèticament indústries, poblacions i infraestructures urbanes, edificis existents o  nous, o un habitatge particular.

L’augment de l’eficiència energètica de la seva indústria, edifici, habitatge o infraestructura li permet disminuir els costos i impacte mediambiental del seu cicle de vida, al mateix temps que millorar la seva imatge. La nostra independència i professionalitat contrastada asseguren la qualitat dels nostres estudis.

 

Marcel Gómez Consultoria Ambiental permet la opció de finançar l’actuació a través dels estalvis energètics aconseguits.


 

Marcel Gómez Consultoria Ambiental ofereix els següents serveis en el camp de l’eficiència energètica per a la indústria, infraestructures, construcció i municipalitats :

 

- Estudis previs, diagnòstics i auditories energètiques (indústria, construcció, infraestructures, municipalitats, habitatges)

 

-Certificació energètica d’edificis nous i existents, cèdul·la d’habitabilitat, Inspecció Tècnica d’Habitatges

 

- Implantació de sistemes de gestió energètica (ISO 50.001)

 

- Plans de manteniment i renovació

 

- Gestió del manteniment

 

- Seguiment, verificació i correcció d’estalvis

 

- Serveis energètics

 

- Aprofitament energètic d’infraestructures subterrànies

 

- Certificació ambiental d’edificis (LEED, BREEAM)

 

- Tramitació d’ajuts i subvencions


 

Marcel Gómez Consultoria Ambiental garanteix als seus clients l’estalvi energètic aconseguit als projectes en els quals participa. A la nostra empresa comptem amb tècnics formats per l’Efficiency Valuation Organization (EVO)