Portals temàtics de medi ambient

 

Productes ecològics

ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie francesa): Es pot trobar el “Anuari dels Productes Reciclats”, una publicació de consulta interactiva on podem trobar informació sobre materials reciclats (procés de fabricació, propietats…), així com de productes reciclats (classificats per categories), i el contacte de les empreses franceses que els fabriquen.
www.produits-recycles.com/

Centre d’Activitats Bioculturals: Compra on-line de productes ecològics
http://www.eco-opcio.arrakis.es/botiga.htm

 

ACV

Xarxa Temàtica Catalana d’Anàlisi del Cicle de Vida: associació de practicants del ACV a Catalunya
http://www.etseq.urv.es/acv
http://www.gencat.net/mediamb/xarxaacv/acv.htm

APRODACV: Associació espanyola per a la promoció i el desenvolupament del ACV
aprodacv@arrakis.es

UNEP Life Cycle Initiative: UNEP’s Global Life Cycle Initiative, in cooperation with SETAC.
http://www.uneptie.org/pc/sustain/lcinitiative/home.htm

US Environmental Protection Agency (EPA): Provides information on why one would want to perform an LCA, an overview of LCA, how to find LCI data sources, available LCA resources, on-going efforts in the field of LCA and upcoming LCA events.
http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/lcaccess/

International Standard Association (ISO) About the ISO 14000 series on environmental management
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/otherpubs/iso14000/index.html

Ecoinvent: Base de dades europea, desenvolupada en format EcoSpold
http://www.ecoinvent.ch/

SPINE: Dades sueques de Inventari del Cicle de Vida per a la venda, i més.
http://www.globalspine.com

Guia pràctica elaborada per la Unió Europea per a ser utilitzada en el món dels negocis i la indústria, descriu les regles per l’elaboració d’estudis creïbles de ACV.
http://reports.eea.europa.eu/GH-07-97-595-EN-C/en

Descripció de les activitats de ACV a Japó
http://www.gdrc.org/uem/eia/lca-japan.html

Enllaços de ACV per Thomas Gloria, USA
http://www.life-cycle.org/

APME: Petjades ecològiques de l’Associació Europea de Fabricants de Plàstics
http://www.plasticseurope.org/Content/Default.asp?PageID=392

Il·lustració de la relació entre els productes i els sistemes naturals amb un exemple simple. Bon recurs educatiu.
http://www.howproductsimpact.net

 

ECODISSENY

SUSPRONET: Portal temàtic europeu sobre disseny sostenible integrat en el 5è Programa Marc de la Unió Europea. Es pot trobar informació sobre bases de dades específiques, conferències i altres fonts de informació
www.suspronet.org

GENCAT: Pàgina web de la Generalitat de Catalunya on es pot trobar informació general sobre l’Ecodisseny i alguns exemples d’aplicació. També es troba un link per a la descàrrega del “llibre didàctic d’Anàlisi del Ciclo de Vida”.
www.gencat.net/mediamb/ipp/ecodisseny.htm

O2: Xarxa internacional de dissenyadors interessats en temes mediambientals
http://www.02.org/index.php

INDES: Varietat d’ecorecursos
http://www.indes.net/

Programa de disseny sostenible de la Universitat Tècnica de Delft
http://www.io.tudelft.nl/research/dfs/index.html

Consorci de Disseny i Producció Verda de EEUU
http://greenmfg.me.berkeley.edu/

Centre de Disseny en el RMIT Australia
http://www.cfd.rmit.edu.au/

Programa mediambiental de la OECD
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html

Centre per al Disseny Sostenible d’Anglaterra. També incorpora el Journal of Sustainable Product Design.
http://www.cfsd.org.uk/

Design for Environment US EPA
http://www.epa.gov/opptintr/dfe/

Recursos mediambientales del Green Building Professionals Directory (EEUU)
http://www.greenbuilder.com/

“Mapping the journey”: Estudis de casos reals en disseny sostenible per Ekos International, Canada
http://www.ekosi.com/whatsnew_mtj.html

Ecodesign: Punt de informació sobre l’Ecodisseny a Àustria
http://www.ecodesign.at/information/index.en.html

Greenerbydesign: Exemples d’ecodisseny, fòrum i altres
http://www.biothinking.com/index.htm

IDSA: Secció de Responsabilitat Mediambiental de la Industrial Designer’s Society of America
http://www.idsa.org/whatsnew/sections/ecosection/index.html

ESP: Informació sobre ecodisseny i guia descarregable de Disseny Sostenible del Producte
http://www.espdesign.org/